Stowarzyszenie


ZARZ?D

Prezes

Bo??ena M?karska

Sekretarz

Krystyna Polak

Skarbnik

Wies??awa Krynicka

Cz??onek Zarz?du

Krzysztof Jasak

KOMISJA REWIZYJNA

Edmund Koj

Zygfryd Nowak

Andrzej Cwynar