Walne zebranie stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Kuni??w


Walne zebranie stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Kuniów

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kuniów zaprasza cz??onków i sympatyków na walne zebranie dnia 11.05.2018 r. na godzin? 19:00 do wiejskiego domu kultury w Kuniowie.

Tematy zebranie
> sprawozdanie z dzia??alno??ci stowarzyszenia za rok 2017
> zbiórka sk??adek cz??onkowskich
> sprawy bierz?ce

< POWRÓT DO AKTUALNO?CI