Aktualności

HISTORIA NASZEJ WIOSKI

Jedną ze starszych miejscowości Śląska Opolskiego jest wioska Kuniów. Geograficznie położona jest około 40 km na północ od Opola, a od południa bezpośrednio graniczy z głównym miastem tej części Opolszczyzny - Kluczborkiem. Dlatego też historia Kuniowa ściśle związana jest z historią Kluczborka.

Historia naszej wioski

Zaś historia Kluczborka wiąże się z historią zakonu Krzyżaków (Krzyżowców) z czerwoną gwiazdą. Po wyprawach krzyżowych, kiedy Palestyna na powrót dostała się w ręce niewiernych, Krzyżowcy osiedlili się w Pradze, koło klasztoru franciszkanów, wyznaczając sobie za cel pielęgnowanie chorych. Z Pragi przybyli najpierw do Wrocławia, dokąd sprowadzeni zostali przez księżnę Annę, a jej synowie osadzili ich w miastach śląskich, między innymi w Kluczborku, około r. 1250, gdzie, zgodnie ze swą misją ufundowali szpital.

CZYTAJ CAŁOŚĆ
Historia naszej wioski

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

We wsi Kuniów istnieją szczątki XIX wiecznych kuźni i piekarni. To kulturowe dziewictwo obecnie znajduje się w rękach prywatnych właścicieli, którzy są ludźmi w podeszłym wieku. Dlatego też, aby zachować te tradycyjne dobra Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kuniów postanowiło utworzyć kompleks pomieszczeń regionalnych pod nazwą "Izba Pamieci Regionalnej i Rzemiosła", w skład której wchodzi kuźnia, piekarnia i izba regionalna.

NAJNOWSZE GALERIE