Stowarzyszenie

ZARZĄD

Prezes Bożena Mękarska
Sekretarz Krystyna Polak
Skarbnik Wiesława Krynicka
Członek Zarządu

Krzysztof Jasak

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Edmund Koj
Zygfryd Nowak

Andrzej Cwynar

 

 

 

 

Statut Stowarzyszenia
Statut Stowarzyszenia
Zmiany w KRS Stowarzyszenia z dnia 2012-06-05
KRS - odpis z dnia 2012-06-21